Hạ tầng giao thông » Các dự án đã thực hiện

Với trên 20 năm hình thành và phát triển, PPI được đánh giá là một đối tác có năng lực và uy tín trong công tác quản lý, điều hành dự án cũng như thi công. PPI luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các dự án đạt tiến độ với chất lượng công trình đảm bảo.

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TT

Tên Dự án -Công trình

Giá trị HĐ

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tính chất đặc trưng

Khởi công

Hoàn thành

1

Nâng cấp QL 62 đoạn Km52+215-Km62+100 - tỉnh Long An

16.76 tỷ

1996

1999

Ban QLDA QL 62

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa

2

Nâng cấp, mở rộng QL 51 đoạn Km49-Km51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

15,5 tỷ

1997

1998

Ban QLDA Mỹ Thuận

Đường cấp I đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa

3

Nâng cấp QL 14 đoạn Km266-Km277 - tỉnh Bình Phước

11 tỷ

1997

1998

Ban QLDA Mỹ Thuận

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường bê tông  nhựa

4

Nâng cấp ĐT 825 đoạn Km32+995-Km39+357 - tỉnh Long An

11,79 tỷ

2000

2001

Ban QLDA CTGT Long An

Đường cấp III đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa

5

Nâng cấp QL 20 đoạn Km64-Km85 - tỉnh Đồng Nai + Lâm Đồng

20 tỷ

1999

2001

Khu QLĐB VII

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường bê tông  nhựa

6

Cải tạo, nâng cấp QL 27 đoạn Km37+000-Km48+000 - tỉnh Lâm Đồng

12,4 tỷ

2002

2005

Ban QLDA ĐT & XD Lâm Đồng

đường cấp IV miền núi, mặt đường BTN

7

Nâng cấp QL 54 đoạn Km0-Km4 - tỉnh Đồng Tháp

15,79 tỷ

2002

2005

Ban QLDA GTCC Đồng Tháp

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa

8

Nâng cấp QL 54 đoạn Km14-Km21 - tỉnh Đồng Tháp

13,15tỷ

2000

2004

Ban QLDA GTCC Đồng Tháp

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa

9

Mở rộng QL 1A đoạn TP HCM - Trung Lương Km1935+267 - Km1945+000 - tỉnh Long An

23 tỷ

2002

2004

 Ban QLDA 1 - Bộ GTVT

Đường cấp III đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa

10

Nâng cấp đường ĐT 832 đoạn Km0+000-Km4+100 - tỉnh Long An

15,5 tỷ

2002

2004

Ban QLDA CTGT Long An

Đường cấp III đồng bằng, mặt đường láng nhựa

11

Đường Hồ Chí Minh đoạn Mục Sơn - Lâm La, lý trình Km159-Km164 - tỉnh Thanh Hóa

17,6 tỷ

2003

2004

 Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh

Đường ô tô cao tốc, mặt đường BTN

12

Dự án mở rộng QL 1A đoạn Cần Thơ - Sóc Trăng

16,5 tỷ

2003

2006

 Ban QLDA 1 - Bộ GTVT

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường bê tông  nhựa

13

Xây dựng mới đường ĐT 723 đoạn Km29-Km34 - tỉnh Lâm Đồng

33.07

2003

2007

Ban QLDA ĐT&XD Lâm Đồng

đường cấp IV miền núi, mặt đường BTN

14

Dự án mở rộng QL 1A đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận - tỉnh Tiền Giang km1972+000- km1978+000

27.16 tỷ

2005

2006

 Ban QLDA 1 - Bộ GTVT

đường cấp III, mặt đường BTN

15

Dự án xây dựng QL2, đoạn tránh TX Tuyên Quang Km0-Km4 - tỉnh Tuyên Quang

63 tỷ

2005

2008

Sở GTVT Tuyên Quang

đường cấp III đồng bằng, mặt đường BTN

16

Công trình TL765 - ĐN2.2 - tỉnh Đồng Nai km18+000-km28+297.5

21.26 tỷ

2006

2007

 Ban QLDA 1 - Bộ GTVT

đường cấp IV , mặt đường BTN

17

Dự án đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương Km32+300-Km34+200 - tỉnh Long An

83 tỷ

2006

2009

Tổng Công ty XDCT GT I

Đường cao tốc loại A, Mặt đường bê tông nhựa

18

Nâng cấp QL20 đoạn Km 205+317-Km210+000 - tỉnh Lâm Đồng

15 tỷ

2006

2006

Ban QLDA 7

 

19

Gói thầu 1C: Xây dựng đoạn Km10+303,74-Km13+141,2 - Dự án xây dựng tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

15,7 tỷ

2006

2009

Ban QLDA 7

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa

20

Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn Km212+500-Km213+000

22,8 tỷ

2006

2007

Tổng công ty XDCT GT I

 

21

Nâng cấp, mở rộng ĐT 744 đoạn Km0+200-Km10+004 - huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

13,1 tỷ

2006

2008

Ban QLDA GT Bình Dương

 

22

San lấp mặt bằng Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, Tp.HCM

60 tỷ

2007

2009

Công ty PTSG Tây Bắc

 

23

Đọan nối QL 28 với QL 14 Gia Nghĩa Đắc Nông

45.9 tỷ

2008

2009

Ban QLDA Đường HCM

đường cấp IV miền núi, mặt đường BTN

24

Đường N2 - Củ Chi  Tp.HCM km 0+000- km 18+931.5

31,1 tỷ

2008

2009

Ban QLDA Mỹ Thuận

Đường cấp III, mặt đường BTN

25

ĐT 839 gói thầu số 1đọan Km0+860-Km13+00 Long An

28 tỷ

2009

2010

Ban QLDA CTGT Long An

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa

26

ĐT 838 gói thầu số 2, đọan Km11+100-Km22+00 Long An

26 tỷ

2010

2011

Ban QLDA CTGT Long An

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa

27

DT 721 ĐạHuaoi Km2+100-Km12+107 Lâm Đồng

37.9 tỷ

2009

2011

TT QL &KT CTCC huyện ĐạHaoi

Đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa

28

ĐT742 Km11+118-Km24+060 Bình Dương

51 tỷ

2009

2011

 Ban QLDA 1 - Bộ GTVT

Đường cấp IV, mặt đường bê tông nhựa

29

QL54 Km85-Km100 tỉnh Trà Vinh

65 tỷ

2010

2011

 Ban QLDA 1 - Bộ GTVT

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đường bê tông asfan

30

ĐT 837 gói thầu số 3, Km11+728-Km18+362 Long An

28,05  tỷ

2010

2012

Ban QLDA CTGT Long An

Đường cấp IV đồng bằng, mặt đồng láng nhựa

31

Cao tốc Nội Bài- Lào Cai đọan Km 18+400-Km21+900

39,6 tỷ

2009

2012

Posco E&C

 

32

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 835B. Lý trình: Km00+000-Km5+600 huyện Bến Lức, Cần Giuộc, tỉnh Long An.

45,9 tỷ

26/12/2011

30/04/2013

Ban QLDA CTGT - Sở GTVT tỉnh Long An

 

33

Công trình đường Quốc Lộ 62 - Tân Hưng (cặp kênh 79) gói thầu số 1 đoạn Km0+000 - Km 10+800, Huyện Mộc Hóa, Tân Hưng tỉnh Long An

23,6 tỷ

27/09/2012

30/06/2014

Ban QLDA CTGT - Sở GTVT tỉnh Long An

 

34

Công trình đường Quốc Lộ 62 - Tân Hưng (cặp kenh 79) gói thầu số 2 đoạn Km11+400 - Km 20+650, Huyện Mộc Hóa, Tân Hưng tỉnh Long An

24,7 tỷ

27/09/2012

30/06/2014

Ban QLDA CTGT - Sở GTVT tỉnh Long An

 

35

Gói thầu 14: Thi công xây dựng Cầu Kênh 1/5 tuyến cặp kênh Phước Xuyên công trình đường Cập Kênh Phước Xuyên, Xã Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An

13,1 tỷ

28/02/2013

30/04/2014

Ban QLDA CTGT - Sở GTVT tỉnh Long An

 

36

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng cầu Long Thượng Công trình: Đường DDT, Huyện Bến Lức, Cần Giuộc tỉnh Long An

14,4 tỷ

04/04/2013

04/04/2014

Ban QLDA CTGT - Sở GTVT tỉnh Long An

 

Các dự án hợp tác

37

Xây dựng 7 cầu gói thầu số 11 Dự án nâng cấp cải tạo QL.80 đoạn Mỹ Thuận - Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp

21,7 tỷ

02/2007

Dec-08

CN Tổng công ty XDCT GT 1

 

38

Thi công đóng cọc BTCT 45x45 cầu Xà No, Vị Thanh, Hậu Giang

5,8 tỷ

12/2009

12/2010

Công ty CP XDCT 585

 

39

Thi công trụ T4+T5 cầu Xà No, Vị Thanh, Hậu Giang

19,2 tỷ

02/2010

07/2010

Công ty CP XDCT 585

 

40

Thi công đúc dầm BTCT DUWL Super T và vận chuyển ra bãi chứa công trình cầu Xà No, Vị Thanh, Hậu Giang

5,8 tỷ

06/2010

05/2011

Công ty CP XDCT 585

 

41

Thi công xây dựng cầu Trâu Trắng 2 gói thầu 12 Dự án nậng cấp QL.30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngụ, tỉnh Đồng Tháp

30,2 tỷ

04/2011

 

Công ty CP XD&TM 299

 

42

Thi công xây dựng cầu Ông Kho 2 gói thầu 12 Dự án nậng cấp QL.30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngụ, tỉnh Đồng Tháp

44,4 tỷ

04/2011

 

Công ty CP XD&TM 299

 

43

Thi công xây dựng cầu Cái Sao gói thầu 11 Dự án nậng cấp QL.30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngụ, tỉnh Đồng Tháp

28,6 tỷ

04/2011

 

Công ty CP XDCT 568

 

44

Thực hiện hạng mục đảm bảo giao thông công trình cầu Simona gói thầu 12B Dự án nâng cấp QL.80 đoạn Mỹ Thuận - Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp

3,1 tỷ

04/2011

10/2011

Công ty CP XDCT 512

 

45

Cho thuê thiết bị đóng cọc bê tông 30x30, khoan cọc nhồi, sản xuất bê tông tươi công trình cầu Mường Lộ, Vị Thanh, Hậu Giang

8,5 tỷ

12/2011

 

Công ty CP XDCT 585 Hậu Giang

 

46

Thi công xây dựng Trụ T12 - Gói thầu 3.2 - Dự án Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam

72 tỷ

11/2012

 

Công ty CP XDCT 585 Hậu Giang

 

47

Thi công khoan cọc nhồi công trình Cầu vượt đường sắt - Gói thầu 13 - Dự án cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực Vình Tân

8 tỷ

03/2013

08/2013

CN Tổng công ty XDCT GT 1

 

48

Thi công công trình Đường Tây Sông Hậu - Vị Thanh - Hậu Giang ( Phần cầu)

30 tỷ

04/2013

 

Công ty CP XD&TM 299

 

 

Tin mới cập nhật
Lịch sử giao dịch chứng khoán PPI
Ngày Thay đổi giá K.Lượng Tổng GTGD
24/06
1.2
-0.10 (-7.69%)
718,612 870,286
23/06
1.3
0.00 (0.00%)
0 0
22/06
1.3
0.00 (0.00%)
0 0
21/06
1.3
0.00 (0.00%)
0 0
20/06
1.3
0.00 (0.00%)
0 0
17/06
1.3
-0.20 (-13.33%)
474,900 688,070
16/06
1.5
0.00 (0.00%)
0 0
15/06
1.5
0.00 (0.00%)
0 0
14/06
1.5
0.00 (0.00%)
0 0
13/06
1.5
0.00 (0.00%)
0 0
Đơn vị GTGD: 1000 VNĐ
Video clip
Loading the player...

Xem thêm clip khác >>

Giới thiệu

Sơ lược về công tyLịch sử phát triểnThành tíchNăng lực nhân sựNăng lực sản xuấtHồ sơ năng lực

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chínhBáo cáo thường niênCông bố thông tinChứng khoán PPI

Quy định

Chính sách thông tinQuyền hạn truy cậpSơ đồ websiteTrang nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

(08) 3726 9701

Thiết kế website bởi Minh Tuấn